רדידי אלומיניום

ניתן להשיג את רדידי האלומיניום בעוביים שונים, ברוחבים שונים ובארוכים שונים, באריזות מוסדיות ובאריזות ביתיות לפרטיים