סכום חד פעמי

מלל סכום מלל סכום מלל סכום מלל סכום מלל סכום מלל סכום מלל סכום מלל סכום מלל סכום מלל סכום